Reklama
Przypomnijmy, wprowadza ona minimalne stawki dla tej grupy, wyliczane jako iloczyn kwoty bazowej (obecnie jest to średnia krajowa) i współczynnika przypisanego do danego zawodu. I to właśnie przede wszystkim o współczynniki toczy się batalia. Ustawa w wersji przyjętej przez Sejm podwyższyła je do wartości 0,59 do 1,31 (z obecnych 0,58–1,27). Senat zaproponował podniesienie najniższego (przypisanego pracownikom działalności podstawowej) do 0,65, a najwyższego (dla lekarzy z II stopniem specjalizacji lub tytułem specjalisty) do 1,7.
669 508 tyle osób obejmie omawiana regulacja (osoby wykonujące zawody medyczne i pracownicy działalności podstawowej, zatrudnieni na umowach o pracę)
21 794 tyle jest podmiotów leczniczych zatrudniających osoby objęte ustawą
W trakcie debaty senatorowie podkreślali, jak ważne jest zapewnienie na tyle satysfakcjonujących warunków finansowych dla zawodów medycznych, by zapobiec dalszym wyjazdom za granicę – zarówno młodych lekarzy, jak i pielęgniarek. – Współczynniki zaproponowane przez ministerstwo są skandaliczne. Ta jedna dziesiąta (podwyżki dla lekarzy – red.) bierze się stąd, że gdyby jej nie było, byłaby obniżka wynagrodzeń, bo inaczej jako dyrektor szpitala musiałbym wręczyć wypowiedzenia zmieniające, obniżające pensje. To nie były żadne negocjacje z zespołem trójstronnym, tylko obliczenia, żeby dyrektorzy nie musieli obniżać specjalistom płac – wskazywał senator Wojciech Konieczny z Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy. Apelował o przyjęcie poprawek komisji jako inwestycję w przyszłość.
Poza podwyższeniem współczynników senatorowie zaproponowali więcej kategorii dla pielęgniarek (w zależności od ich wykształcenia i kwalifikacji) oraz odrębne kategorie dla ratowników medycznych (wcześniej nie mieli własnej, należeli do „pracowników wykonujących inny zawód medyczny”).
Senat przyjął również poprawki zobowiązujące pracodawców do przeliczania wynagrodzenia pracownika „od miesiąca następującego po udokumentowaniu podniesienia kwalifikacji”.
Etap legislacyjny
Ustawa ponownie skierowana do Sejmu