Pacjenci wybiorą przychodnię, a nie tylko lekarza czy pielęgniarkę. Dzięki temu ich deklaracja nie straci ważności np. wtedy, gdy wybrana przez nich osoba umrze lub zmieni miejsce pracy.
Taką zmianę wprowadziła nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 21 marca (Dz.U. poz. 619). Ma na celu ułatwienie chorym dostępu do świadczeń zdrowotnych, a świadczeniodawcom – zarządzanie i rozliczanie usług z Narodowym Funduszem Zdrowia. Regulacja wejdzie w życie 15 czerwca.
Obecnie pacjenci podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) dokonują imiennego wyboru lekarza rodzinnego, pielęgniarki, a w przypadku kobiet – także położnej. Nie zapisują się natomiast do świadczeniodawcy, który ich zatrudnia. Powoduje to różne komplikacje, gdy wskazana przez pacjenta osoba np. umiera lub zmienia miejsce pracy. Deklaracja jej wyboru traci ważność i pacjent, chcąc pozostać w tej samej przychodni, musi złożyć nowy imienny dokument wyboru medyka lub pielęgniarki. W jeszcze gorszej sytuacji jest wtedy były pracodawca.
– Gdy umiera lekarz, który miał zapisanych do siebie 3 tys. pacjentów, NFZ przestaje mu za nich płacić. Żeby nie stracić środków finansowych potrzebnych na prowadzenie przychodni, trzeba pilnie zbierać od chorych nowe deklaracje – wskazuje Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.
Po zmianie prawa takich problemów nie będzie, ponieważ pacjenci będą jednocześnie wybierać świadczeniodawcę, lekarza, pielęgniarkę i położną POZ.
– Rozwiązanie jest dobre, bo środki finansowe pozostają w placówce w przypadku, gdy z różnych powodów lekarz czy pielęgniarka z niej odeszli – podkreśla Bożena Janicka.
Jeżeli natomiast chory zechce przenieść się za swoim lekarzem do innej przychodni, będzie mógł to uczynić na dotychczasowych zasadach.
Będą też nowe wzory dokumentów. Określa je projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej POZ. Został on właśnie przekazany do konsultacji społecznych. Zgodnie z nim deklaracje będą składane na trzech odrębnych formularzach, a nie – jak dotychczas – na jednym arkuszu. O tę zmianę wnioskowały pielęgniarki i położne.
– Określanie przynależności na jednym druku powoduje, że nie wszyscy pacjenci wiedzą o tym, że mogą dokonać wyboru – zaznacza Elżbieta Pleczyńska, przewodnicząca okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Płocku.
Zgodnie bowiem z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej chorzy mogą zapisać się do lekarza, pielęgniarki i położnej udzielających świadczeń w tej samej przychodni albo w różnych placówkach. Mogą wreszcie wybrać do sprawowania opieki lekarskiej lub pielęgniarskiej osobę, która jest samodzielnym świadczeniodawcą. Po wejściu w życie noweli ustawy zdrowotnej częściej (bo aż trzykrotnie) będzie można dokonywać zmian lekarza, pielęgniarki i położnej, bez konieczności ponoszenia za to specjalnej opłaty. Płatna będzie dopiero czwarta – a nie jak obecnie – już trzecia taka zmiana.
Etap legislacyjny
Czeka na wejście w życie