Pozbawienie medyków prawa do obrony przed specjalnymi komisjami wojewódzkimi, nie jest niezgodne z Konstytucją. Tak uznał Trybunał Konstytucyjny.
Reklama

TK rozpatrywał wczoraj wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) dotyczący postępowania przed wojewódzkimi komisjami orzekającymi o zdarzeniach medycznych. Lekarze obwinieni przez pacjentów o spowodowanie szkody nie mają prawa uczestniczyć w postępowaniu przed komisją. Nie przysługuje im także odwołanie od orzeczenia o zaistnieniu zdarzenia medycznego. Zdaniem samorządu lekarskiego narusza to ich prawo do sądu.

Trybunał nie przychylił się do argumentacji samorządu lekarskiego.

Tłumaczył, że kwestionowana przez NRL regulacja realizuje podstawowe założenia ustawodawcy, którego celem było stworzenie pozasądowego, szybkiego i skutecznego trybu kompensacji pacjentom poniesionych szkód.

W ocenie TK zarzut pozbawiania lekarzy prawa do sądu jest nieadekwatny. Ponieważ odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną pacjentowi nie ponosi lekarz, lecz szpital, ten pierwszy nie jest uczestnikiem postępowania i nie musi być reprezentowany przed komisją.