Pozbawienie medyków prawa do obrony przed specjalnymi komisjami wojewódzkimi, nie jest niezgodne z Konstytucją. Tak uznał Trybunał Konstytucyjny.

TK rozpatrywał wczoraj wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) dotyczący postępowania przed wojewódzkimi komisjami orzekającymi o zdarzeniach medycznych. Lekarze obwinieni przez pacjentów o spowodowanie szkody nie mają prawa uczestniczyć w postępowaniu przed komisją. Nie przysługuje im także odwołanie od orzeczenia o zaistnieniu zdarzenia medycznego. Zdaniem samorządu lekarskiego narusza to ich prawo do sądu.

Trybunał nie przychylił się do argumentacji samorządu lekarskiego.