Jest szansa, że kwalifikacje polskich pielęgniarek, które ukończyły liceum medyczne, będą automatycznie uznawane w Unii Europejskiej. Korzystny dla nich projekt zmiany dyrektywy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 2005/36/WE przyjęła komisja rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów Parlamentu Europejskiego.
Reklama
– Dotychczas, chcąc podjąć pracę w zawodzie w krajach członkowskich UE, musiały ukończyć studia pomostowe. Po zmianie nie będą musiały tego robić – podkreśla Małgorzata Handzlik, europosłanka.
Nad zmianą unijnej dyrektywy dotyczącej uznawania kwalifikacji zawodowych Parlament Europejski ma głosować na sesji plenarnej w marcu.
Jeśli nowelizacja zostanie przyjęta, będzie obowiązywała od 2015 r. Polskie starania o zmianę zasad uznawania kwalifikacji pielęgniarek trwały od kilku lat. Jednym z głównych argumentów było to, że dyrektywa dyskryminowała absolwentki liceów medycznych. Wymóg uzupełniania kształcenia nie obowiązywał np. Bułgarii czy Rumunii, które później niż Polska wchodziły do UE.
Absolwentki liceów medycznych stanowią aż 70 proc. kobiet wykonujących zawód pielęgniarki w Polsce. Zmiana dyrektywy może więc dotyczyć nawet 160 tys. osób. Chcąc pracować w polskich szpitalach, nie muszą uzupełniać kształcenia. Jednak ze względów prestiżowych, a także z myślą o pracy za granicą, na podniesienie swoich umiejętności zdecydowało się około 24 tys. z nich.
– Wartością dodaną jest to, że ten system umożliwia im podwyższenie statusu zawodowego, bo stają się pracownikami z wyższym wykształceniem – podkreśla Beata Cholewka, dyrektor w Ministerstwie Zdrowia. Studia pomostowe ukończyło już ok. 18 tys. pielęgniarek.
Etap legislacyjny
Projekt