Wszyscy specjaliści, czyli 43 tys. lekarzy, pracujący w szpitalach czy poradniach na kontraktach (umowach cywilnoprawnych) muszą zarejestrować do końca roku w swojej izbie lekarskiej praktykę zawodową. Z informacji uzyskanych w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wynika, że do wczoraj zrobiło to niewiele ponad 21 tys. z nich.
Do końca grudnia wszystkie podmioty lecznicze, czyli publiczne i niepubliczne placówki medyczne, przychodnie oraz poradnie mają czas na dostosowanie się do ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.).
Muszą m.in. wpisać się do rejestru podmiotów leczniczych. Ten obowiązek dotyczy także części lekarzy, choć wielu z nich o tym nie wie. Ustawa wprowadziła bowiem nowe regulacje, które będą miały poważne konsekwencje dla 43 tys. medyków zatrudnionych na kontraktach w zakładach opieki zdrowotnej oraz tych, którzy w licznych miejscach pracy dorabiają na dodatkowych umowach cywilnoprawnych. W myśl ustawy o działalności oni także są podmiotami leczniczymi. W efekcie jeszcze tylko przez kilka najbliższych dni mają czas na zgłoszenie w okręgowej izbie lekarskiej praktyki zawodowej (tzw. wykonywaną w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego).