NFZ może ukarać świadczeniodawcę, który zmienia obsadę ambulansu i nie informuje go o tym.
Od kilku lat między publicznymi i niepublicznymi świadczeniodawcami toczy się ostra rywalizacja o udział w rynku usług z zakresu medycyny ratunkowej. Startując w konkursach NFZ, prywatne firmy i publiczni oferenci, coraz częściej przyjmują na siebie zobowiązania, z których potem nie są w stanie się wywiązać.
Ważnym atutem w przetargach są np. kwalifikacje kadr. W karetkach specjalistycznych muszą jeździć lekarze. Do końca 2020 roku mogą to być anestezjolodzy, interniści, ortopedzi i pediatrzy, a po tej dacie już tylko specjaliści medycyny ratunkowej.