Przeciążenie biurokracją to główny problem, z którymi mierzą się koordynatorzy pacjenta onkologicznego. Mimo tego większość z nich wychodzi poza rolę administratora, stając się przewodnikiem chorego po systemie.
Takie wnioski płyną z raportu, który przygotowała Fundacja Onkologia 2025.
Przypomnijmy – funkcja koordynatora pojawiła się formalnie wraz z pakietem onkologicznym. Każda placówka realizująca świadczenia w ramach pakietu musi taką pomoc chorym zapewnić. Do obowiązków koordynatora należy m.in. obecność na posiedzeniach konsylium, koordynowanie planu leczenia, dbanie o kompletność dokumentacji, udzielanie pacjentowi informacji związanych z leczeniem.