1 lutego br. połączą się dwie jednostki badawcze związane z ochroną zdrowia: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny oraz Instytut Żywności i Żywienia im. prof. Aleksandra Szczygła. Rada Ministrów przyjęła wczoraj rozporządzenie w tej sprawie.
W praktyce do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH zostanie włączony Instytut Żywności i Żywienia. Koszty połączenia, szacowane na 180 tys. zł, poniesie PZH. W tym, jak informowano w ocenie skutków projektu, ok. 60 tys. zł mogą stanowić koszty odpraw, ponieważ po przejęciu pracowników z Instytutu Żywności i Żywienia może wystąpić konieczność redukcji niektórych dublujących się etatów.
Jak tłumaczyło Ministerstwo Zdrowia, które przedłożyło projekt, połączenie instytutów ma doprowadzić do stworzenia jednej instytucji odpowiadającej za ogół zagadnień związanych z problematyką dotyczącą żywienia. Ma to usprawnić dotychczasową współpracę między tymi jednostkami, a także podmiotami zewnętrznymi, które na co dzień korzystały z ich doświadczeń i wiedzy. Zwiększy to również efektywność finansową, a potencjał obu placówek zostanie lepiej wykorzystany. Rozszerzyć ma się także zakres badań wykonywanych przez tę placówkę o nowe obszary, np. analitykę alergenów w żywności. Na mocy rozporządzenia utworzone zostanie Krajowe Laboratorium Referencyjne, które będzie prowadzić badania nad zanieczyszczeniami chemicznymi, materiałami do kontaktu z żywnością i mikrobiologią żywności.
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny jest najstarszą instytucją zdrowia publicznego w kraju. Instytut Żywności i Żywienia, utworzony w 1963 r., powstał na bazie Zakładu Higieny Żywienia PZH, bo w latach 1951–1963 niektóre jego działy przekształcone zostały w odrębne instytuty. Jak tłumaczyli autorzy projektu, wówczas taki podział był uzasadniony, ponieważ każde zadanie wymagało wyspecjalizowanych zespołów i laboratoriów, jednak dziś, na aktualnym etapie rozwoju nauki, takie rozdrobnienie nie jest potrzebne.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie przyjęte przez rząd