Natężenie bólu w skali od 0 do 10, jego wpływ na nastrój, sen, codzienne funkcjonowanie i pracę zawodową, charakter bólu (tępy, piekący, stały, napadowy) – to część parametrów, które trzeba będzie określić w „Karcie oceny natężenia bólu”.
Resort zdrowia skierował do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych, wracając tym samym do koncepcji, której nie udało się sfinalizować w poprzedniej kadencji. Podobny projekt został opublikowany w maju 2018 r., ale po podsumowaniu uwag w styczniu 2019 r. nie trafił już do dalszych prac. Nowy projekt różni się od poprzedniego przede wszystkim tym, że dotyczy leczenia w poradniach, podczas gdy tamten obejmował również placówki udzielające świadczeń w warunkach stacjonarnych i całodobowych.
W ocenie projektodawców zobowiązanie do dokonywania oceny bólu i dokumentowania tego faktu znacząco wpłynie na dostęp do terapii przeciwbólowej. Założeniem projektu jest, by taka ocena była dokonywana zawsze za pomocą tej samej skali. Temu służyć ma karta, której wzór jest załącznikiem do projektu. Został on opracowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Badania Bólu.
Ocena bólu ma być dokonywana już na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Terapia w poradni leczenia bólu będzie odbywała się po wyczerpaniu możliwości POZ lub w sytuacji trudności – m.in. z diagnozą, skutecznością czy opanowaniem działań niepożądanych po zastosowanym leczeniu.
Poprzedni projekt został skrytykowany przez lekarzy POZ, którzy uznali wprowadzenie nowych dokumentów za zbędną biurokrację. Wskazywali też, że projekt jest nieprecyzyjny, co może skutkować absurdalnymi sytuacjami, takimi jak obowiązek wypełniania karty oceny bólu w przypadku pacjentów z chorym gardłem. Ten ostatni problem został rozwiązany w nowym projekcie – określono w nim, że opisane zasady dotyczą „bólu przewlekłego oraz bólu stanowiącego istotny problem kliniczny”.
W uwagach do wcześniejszego projektu wskazywano też, że karta nie sprawdzi się w przypadku pacjentów, którzy nie są w stanie korzystać z narzędzi opartych na samoocenie, a więc np. małych dzieci, osób z zaburzeniami komunikacji werbalnej, nieprzytomnych. Wzór kart jednak znacząco się w nowym projekcie nie zmienił.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji