Minister zdrowia Łukasz Szumowski przedstawił w środę na sejmowej komisji informację o zamierzeniach resortu na kolejne lata. Zapowiedział kontynuację zmian m.in. w onkologii, psychiatrii, profilaktyce i informatyzacji.

Szef MZ mówił też m.in. o kompleksowej opiece nad pacjentem, ujednolicaniu standardów oceny patomorfologicznej, zwiększaniu liczby pobrań tkanek i narządów, fabryce osocza w Polsce, skracaniu kolejek, domach dziennej opieki medycznej i rozwoju zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz funduszu modernizacji szpitali.

"Wiele obszarów, nad którymi będziemy pracowali, to kontynuacja tego, co już +dotknęliśmy+. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w systemie ochrony zdrowia w ciągu czterech lat nie da się zrobić rewolucyjnych zmian, które całkowicie wyeliminowałyby patologie czy bolączki. Wiele z projektów, które rozpoczęliśmy, będziemy kontynuowali" – wskazał minister.

Mówił m.in. o ustawie gwarantującej stopniowy wzrost nakładów na zdrowie. "Cieszy, że udaje się realizować tę ustawę z naddatkiem" – akcentował.

Jeśli chodzi o politykę lekową szef MZ zwracał uwagę m.in. na listę bezpłatnych leków dla seniorów i na zmiany na liście refundacyjnej.

Szumowski zwracał uwagę, że dużo działo się w onkologii. Wymienił w tym kontekście m.in. strategię onkologiczną i pilotaż sieci onkologicznej. Zapowiedział ujednolicanie standardu oceny patomorfologicznej i dalsze tzw. unity narządowe, czyli centra kompleksowej opieki. Akcentował zwiększanie roli badań profilaktycznych i przypominał, że planowane jest wprowadzenie szczepień na HPV, co mogłoby zapobiec m.in. większości przypadków raka szyjki macicy.

Szef MZ powiedział, że w dziedzinie chorób sercowo-naczyniowych w tej kadencji planowane jest rozszerzenie programu "KOS zawał" jako obowiązującego standardu w całej Polsce, a także rozwój program KONS – kompleksowej opieki nad pacjentem z niewydolnością serca, który jak stwierdził "docelowo trzeba wdrożyć i się z nim zmierzyć".

"Musimy się też zmierzyć z Narodowym Programem Zdrowego Serca. Został zlecony do opracowania przez instytut kardiologii wspólnie z towarzystwami naukowymi i konsultantami krajowymi tak, by był to strategiczny dokument na lata, wskazujący konkretne punkty do spełnienia" – mówił.

Jeśli chodzi o choroby rzadkie, czyli takie, które dotykają od 6 do 8 proc. populacji, szef MZ przypominał, że plan na rzecz chorób rzadkich jest opracowany i jest na poziomie Rady Ministrów. "Czekamy na swoją kolejkę w zakresie legislacyjnym" – powiedział.

"Pewnym wyzwaniem, które nas również czeka, sumarycznie to powiem, jest transplantologia, krwiodawstwo i krwiolecznictwo. Możliwości techniczne i terapeutyczne rosną, ale brakuje nam dawców i jest pole do wspólnej pracy, przekonania społeczeństwa" – wskazał. Podnosił również konieczność zwiększenia liczby pobrań tkanek i narządów.

Szumowski zwrócił uwagę, że od wielu lat nierozwiązany został problem fabryki leków osoczopochodnych. "Zaczynamy ten temat od propozycji zmian gospodarki osocza. Docelowo jest potrzebna fabryka osocza. Kraj taki jak Polska powinien mieć własne zapewnienie jego dostępności. Myślę, że w tej kadencji jest to realne, żeby ten projekt był finalizowany" – ocenił.

Minister mówił, że w badaniach profilaktycznych trzeba zmierzyć się z wyzwaniem, bo odsetek osób zgłaszających się na nie, np. na kolonoskopię czy mammografię, jest niski.

"Zobowiązaliśmy się dostarczyć produkt, czyli darmowe badania profilaktyczne dla populacji polskiej powyżej 40. roku życia. Pracujemy nad tym. Szacujemy, że to ok. 14 mln osób i że wśród nich możemy wykryć ok. 2 mln osób chorych" – wskazał.

Minister zapewniał, że resort pracuje nad rozwiązaniami, by skrócić kolejki. "W wielu obszarach kolejki wciąż są jeszcze nieakceptowalne, ale w części udało się je skrócić" – powiedział. "Wiemy, że wprowadzenie nielimitowanych świadczeń do specjalistów jest swego rodzaju koniecznością" – stwierdził. Dodał jednocześnie, że konieczne jest też zwiększenie wycen i liczby specjalistów.

Minister wyliczał, że resort planuje też działania związane z poprawą opieki nad seniorami, m.in. wprowadzanie domów dziennej opieki medycznej i rozwój zakładów opiekuńczo-leczniczych. "Opracowujemy również pewne działania, które pozwolą na przekształcanie i tworzenie ZOL-i w jednostkach sieci szpitali. To jest również dostępność plus dla zdrowia, np. finansowanie ułatwień dla osób niepełnosprawnych" – wskazał.

Szumowski mówił na komisji, że przez lata zaniedbywana była psychiatria. Wskazał m.in., że opieka dla dorosłych jest pilotażowo testowana w modelu opieki środowiskowej.

Szef MZ ocenił, że istotna jest też informatyzacja. "Wiele zrobiono – jest e-zwolnienie, e-recepta, Internetowe Konto Pacjenta. (…) To daje wiele korzyści dla pacjenta, a także narzędzi administracyjnych i baz danych dla MZ i NFZ” – mówił. "W tej kadencji czeka nas e-skierowanie i elektroniczna dokumentacja medyczna" – zapowiedział.

Minister przekazał posłom, że przygotowywany jest fundusz modernizacji szpitali, który – jak mówił – "ma służyć temu, by MZ mogło kontrybuować do szpitali sobie niepodległych, ponieważ teraz nie ma takiej możliwości".

Szumowski podnosił też, że planowane są inwestycje, m.in. w ratownictwo medyczne i centra symulacji medycznej

W dziedzinie kadr medycznych Szumowski zapowiedział m.in. dalsze prace nad przyjętym we wtorek przez rząd projektem ustawy o zawodzie lekarza. "Czeka nas ustawa o zawodzie farmaceuty, o innych zawodach medycznych. Chcielibyśmy też znowelizować prawo farmaceutyczne i ustawę refundacyjną" – wyliczał.

Szumowski stwierdził, że liczba działań ocenianych przez MZ jako priorytetowe jest duża.