Farmaceuta, który formalnie zarządza placówką, lecz w praktyce jest jedynie słupem, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Orzeczenie Okręgowego Sądu Aptekarskiego Lubuskiej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze (sygn. akt A/1/19) wywołało ogromne poruszenie w środowisku farmaceutycznym. Większość farmaceutów je chwali. Zarazem jednak rodzi się pytanie, co z wieloma placówkami, które, aby utrzymać się na powierzchni, kombinują.

AAA Kierownika