Projekt ustawy o zawodzie lekarza, o zawodzie farmaceuty, o samorządzie zawodowym ratowników medycznych, a także wprowadzający darmowe leki dla kobiet w ciąży – pojawiły się w ostatnich dniach na stronach dokumentujących prace legislacyjne rządu. Tym samym resort zdrowia zadeklarował, że będzie kontynuował prace podjęte w poprzedniej kadencji.
Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 537 ze zm.) pojawiła się już na stronach Rządowego Centrum Legislacji, podobnie jak nowa ustawa o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. Ustawa o zawodzie farmaceuty została wpisana do nowego, aktualnego wykazu prac legislacyjnych, znalazł się tam również projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 399 ze zm.).
Przypomnijmy, projekt nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza jest wykonaniem porozumienia, które w 2018 r. zakończyło protest rezydentów. Jednym z jego warunków była kompleksowa reforma systemu kształcenia podyplomowego – stażu oraz specjalizacji. Projekt przygotował zespół powołany przez ministra zdrowia, składający się m.in. z młodych lekarzy. Proponowali oni m.in. zapisy dotyczące dyżurów, wprowadzenie wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji, a także nowy Państwowy Egzamin Modułowy (PEM), odbywany w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Resort nie zaakceptował wszystkich propozycji, wprowadził za to kilka własnych, m.in. obszerne regulacje dotyczące ułatwień w podejmowaniu pracy w Polsce przez lekarzy spoza UE. Budzą one wiele kontrowersji w środowisku. Lekarze liczyli, że projekt zostanie przyjęty przed wyborami, jednak prace nad nim się przeciągnęły. Rezydenci uznali to za złamanie porozumienia.
Reklama
Projekt dotyczący ratowników ma ustanowić ich zawodowy samorząd, uregulować zasady wykonywania tego zawodu i uzyskiwania uprawnień, a także odpowiedzialności zawodowej. Przewiduje utworzenie rejestru ratowników, do którego wpis będzie warunkiem podejmowania pracy. To również bardzo wyczekiwany projekt, ponieważ ratownicy są jedną z ostatnich medycznych grup zawodowych, która nie ma własnego samorządu.
Z niecierpliwością na projekt dotyczący swojego zawodu czekają również farmaceuci – choć z nieco innych powodów. Samorząd aptekarski już istnieje, na uregulowanie czeka jednak m.in. opieka farmaceutyczna.
Z kolei nowelizacja ustawy o świadczeniach zakłada ustalenie listy leków najczęściej stosowanych przez kobiety w ciąży, które przysługiwałyby im bezpłatnie.
Koniec kadencji zaskoczył te projekty na różnych etapach prac rządowych, żaden z nich nie został jednak przyjęty przez Radę Ministrów.