Uchwalenie ustawy o zawodzie farmaceuty doprowadzi do upadku istniejących w Polsce punktów aptecznych, co z kolei doprowadzi do pozbawienia dostępu do leków setek tysięcy, jeśli nawet nie milionów Polaków. Tak proponowane przez Ministerstwo Zdrowia przepisy ocenia Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek.
W swym najnowszym stanowisku wskazuje ona, że niebezpieczny jest proponowany przepis stanowiący, że technik farmaceutyczny będzie musiał pracować pod nadzorem farmaceuty.
„Zważywszy, że w punktach aptecznych pracują technicy i z przyczyn ekonomicznych nie ma tam możliwości zatrudnienia farmaceuty, doprowadzi to wkrótce do ich likwidacji” – twierdzi IGWPAiA. Organizacja zwraca uwagę na to, że kłopoty z zaopatrzeniem ludności na terenach wiejskich w leki są już teraz. Jej zdaniem regularnie brakuje 30–40 proc. zamawianych pozycji.
„To, co się dzieje teraz, przypomina czasy głębokiej komuny. Brakuje podstawowych leków. Co ważne, braki nie dotyczą leków zagrożonych wywozem, lecz wszystkich podstawowych grup leków” – czytamy w stanowisku izby.
Przedstawiciele właścicieli punktów aptecznych narzekają na sposób procedowania projektu ustawy. Niedawno został on zaakceptowany przez Stały Komitet Rady Ministrów. Izba zwraca uwagę, że mimo jej próśb nie zorganizowano konferencji uzgodnieniowej, na której eksperci organizacji społecznych mogliby przekonać urzędników do swoich racji.
„Oficjalne uzasadnienie mówiące, że nie było na to czasu w tej przygotowywanej od czterech lat ustawie, jest kpiną z inteligencji czytelnika” – czytamy.
Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty wzbudza duże kontrowersje również wśród aptekarzy. Pierwszą wersję projektu jako świetną oceniali farmaceuci związani z indywidualnymi aptekami. Krytykowali za to przedstawiciele sieci aptecznych. Po korektach i opublikowaniu drugiej wersji ci z sieci wypowiadają się pozytywnie, zaś krytykują drobni aptekarze. Główną osią sporu jest zakres kompetencji samorządu aptekarskiego, w tym przede wszystkim to, czy będzie potrzebna zgoda jego przedstawicieli na powołanie danej osoby na stanowisko kierownika apteki.