Samorządy, które wcześniej nie zadbały o uzębienie uczniów we własnym zakresie, będą miały kłopot. Od 12 września muszą bowiem zapewnić opiekę stomatologiczną wszystkim uczniom.
Wtedy wejdzie w życie ustawa z 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. poz. 1078), która jednoznacznie określa odpowiedzialność za to zadanie organu prowadzącego szkołę i jej dyrektora. Chodzi przede wszystkim o zorganizowanie gabinetu pielęgniarki oraz opiekę stomatologiczną.
Pielęgniarki w większości szkół już są – tu ustawa rewolucji nie wprowadza, doprecyzowuje przede wszystkim ich zadania i wskazuje, że gabinet powinien zapewnić samorząd.