Bilans 70- i 80-latka – to projekt, który jeszcze w tym roku chce uruchomić Warszawa. Na najbliższym posiedzeniu jego projekt zaopiniuje Rada Przejrzystości – samorządowe programy polityki zdrowotnej muszą mieć bowiem pozytywną ocenę Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
DGP
Jak zapowiadał wcześniej stołeczny samorząd, nowy program ma połączyć świadczenia zdrowotne i edukację. Planowano, że badania oraz dodatkowe usługi ruszą w drugiej połowie 2019 r. Zarezerwowano na ten cel 2,3 mln zł w budżecie miasta.
Czy takie badania są potrzebne seniorom, którzy i tak – w związku z licznymi problemami zdrowotnymi – często chodzą do lekarzy? Wątpliwości nie ma Jacek Krajewski, szef Federacji Porozumienie Zielonogórskie, skupiającej lekarzy rodzinnych. Jego zdaniem prawidłowo przeprowadzane bilanse 70- i 80-latków mogą pomóc w utrzymaniu samodzielności i aktywności starszych osób. Pozwalają też na wczesnym etapie wychwycić pewne związane z wiekiem zaburzenia, np. poznawcze. Oczywiście, jak podkreśla, nie powinny ograniczać się do rutynowych badań, takich jak mierzenie i ważenie – trzeba na nie na pewno poświęcić więcej czasu. Zwraca uwagę, że takie bilanse mogą być również bardzo ważne ze względów analitycznych – mogą pokazać, z jakimi wyzwaniami medycznymi będziemy mierzyć się w najbliższych latach, w związku ze zmianą struktury demograficznej społeczeństwa.
Na uruchomienie nowego programu trzeba będzie jeszcze poczekać, natomiast wczoraj ruszyła inna prozdrowotna inicjatywa stołecznych władz: w dwóch warszawskich szpitalach – Praskim i na Solcu – uruchomiono gabinety ginekologiczne dla pacjentek z niepełnosprawnościami. W obu placówkach gabinety wyposażone są w fotele przystosowane do wymogów pacjentek z niepełnosprawnością ruchową. Ale ułatwieniem będzie nie tylko sprzęt, ale przede wszystkim forma zapisów i przebieg samej wizyty. Po uzyskaniu zgłoszenia od pacjentki pracownik szpitala skontaktuje się z nią, by ustalić zakres niezbędnej pomocy. Możliwe będzie m.in. wsparcie tłumacza języka migowego czy dodatkowa asysta przy badaniu.
Ze Szpitalem Praskim można skontaktować się mailowo: przyjazny@szpitalpraski.pl lub telefonicznie pod numerem 22-555-12-34, a ze Szpitalem Solec, pisząc na adres przyjazny@cmsolec.pl lub dzwoniąc pod numer 883-700-972.
Na problem niedostosowania gabinetów ginekologicznych do potrzeb kobiet z niepełnosprawnościami zwracał uwagę zeszłoroczny raport Fundacji Kulawa Warszawa.