Wycena nowego świadczenia udzielanego przez pielęgniarki zostanie ustalona w konkursie, resort nie będzie określał stawki. Do konsultacji skierowano nową wersję rozporządzenia w tej sprawie, bez kwoty 8 zł, która pojawiła się w poprzednim projekcie, wywołując oburzenie środowiska.
Wprowadzenie porady pielęgniarskiej to jeden z elementów porozumienia zawartego w zeszłym roku przez resort zdrowia z samorządem i związkiem pielęgniarek i położnych. Na razie ma funkcjonować w specjalistyce, w następnej kolejności również w podstawowej opiece zdrowotnej.
Będzie to nowe świadczenie, wyodrębnione w koszy ku. W jego ramach pielęgniarki będą m.in. ordynować leki, zlecać badania, opatrywać rany. Chodzi o to, by w sytuacjach, kiedy wystarczy konsultacja z pielęgniarką, pacjent nie trafiał do lekarza. W pierwszym projekcie, który pojawił się w kwietniu, przyjęto, że w kolejnych trzech latach specjalistyczne porady lekarskie będą zastępowane przez porady pielęgniarskie, odpowiednio o 3, 5, 7 proc. w skali roku, a jednostkowy koszt porady wyniesie ok. 8 zł.
Ta kwota oburzyła pielęgniarki, które przekonywały, że jest zupełnie nieadekwatna do poziomu odpowiedzialności i zaangażowania. Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP) zapowiadał, że będzie apelować do środowiska o bojkotowanie nowych obowiązków.
Reklama
W nowej wersji projektu stawka 8 zł się już nie pojawia, wskazano natomiast, że w pierwszym roku koszt porad pielęgniarskich wyniesie ok. 8 987 905 zł, w drugim – ok. 14 979 842 zł, a w trzecim – ok. 20 971 780 zł. Wskazano, że dziedziny, w których obecnie tego rodzaju świadczenia są najczęściej udzielane to: chirurgia ogólna, kardiologia, diabetologia oraz położnictwo i ginekologia.
Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko podkreśla, że finansowanie porady na pewno będzie dla pielęgniarek korzystniejsze, niż mogłoby wynikać z poprzedniego projektu. Przypomina, że ten produkt został wyceniony przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ale jego ostateczna cena zostanie ustalona w postępowaniach konkursowych.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach