Do końca marca 2020 r. przedłużone zostaną przepisy jednoznacznie utrzymujące środki na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych jako oddzielnie kontraktowane. Analogiczne zapisy obejmą ratowników.
Takie zmiany przewidują dwa projekty nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1146, ze zm.).
Chodzi o tzw. znaczone środki przekazywane przez NFZ, których placówki medyczne nie mogą przeznaczyć na inne cele niż wyższe płace dla wymienionych w rozporządzeniu grup zawodowych. Jak przypomina Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP) – który wnioskował o zmianę obowiązujących przepisów – dotychczasowe zasady przekazywania tych środków miały obowiązywać do 31 sierpnia 2019 r. Według OZZPiP pracodawcy uznawali, że po tym terminie mogą je rozdysponować w dowolny sposób – niekoniecznie korzystny dla pielęgniarek i położnych. Niektórzy nawet rozpoczęli wypowiadać 1200 zł (czyli podwyżkę, która pielęgniarki otrzymały rok temu poprzez włączenie „zembalowego” do podstawy wynagrodzenia) od końca sierpnia br., bez podania przyczyny. Ma to miejsce w niektórych podmiotach w woj. zachodniopomorskim.
Reklama
Zgodnie z projektowaną nowelizacją rozporządzenia, którą OZZPiP uznał za zdecydowanie korzystniejszą od obowiązujących przepisów, obecne zasady utrzymano do końca marca 2020 r., a w terminach: 1 sierpnia 2019 r., 1 października 2019 r. i 1 stycznia 2020 r. pracodawcy mają obowiązek sprawozdawać do NFZ liczbę zatrudnionych pielęgniarek i położnych. – Ma to duże znaczenie przy mobilności pielęgniarek i położnych pomiędzy zakładami pracy. Daje to również możliwość przekazywania zwiększonych środków nowo zatrudnionym pielęgniarkom i położnym – podkreśla OZZPiP.
Etap legislacyjny
Projekty po konsultacjach