Konieczne jest ustalenie wyceny porady pielęgniarskiej na zupełnie innych zasadach, by świadczenie to było atrakcyjne zarówno dla świadczeniodawców, jak i dla pielęgniarek – przekonują pielęgniarski samorząd oraz zawiązek zawodowy. I chcą o tym rozmawiać z Ministerstwem Zdrowia.
Po ostatnim spotkaniu z kierownictwem resortu środowisko uzyskało zapewnienie, że minister akceptuje uwagi Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych (NIPiP) oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP) do rozporządzenia, które wprowadzić ma poradę w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS). W projekcie oszacowano to świadczenie na 8 zł, co wzbudziło oburzenie głównych zainteresowanych. W opinii samorządu musi być ono wycenione jako dodatkowo kontraktowane. Dziś odbyć ma się spotkanie, na którym kwestie te mają zostać doprecyzowane.
Reklama
Pielęgniarki chcą także dyskusji na temat porady laktacyjnej i wizyty patronażowej. Obecnie toczą się prace nad wyceną tych uslug. Niewykluczone jest również opracowanie innych świadczeń odrębnie kontraktowanych, takich jak porada diabetologiczna.