Dodatkowy okres przejściowy na wdrożenie systemu TOPSOR zyskają placówki, dla których podmiotem tworzącym jest minister, uczelnia medyczna albo samorząd województwa. Nowe zasady zaczną obowiązywać na prowadzonych przez nich oddziałach ratunkowych 1 października, a nie od lipca.
TOPSOR to system wspomagający obsługę chorych w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR). Są w nim przetwarzane dane o liczbie osób i czasie oczekiwania na udzielenie pomocy. Docelowo mają one być dostępne dla osób postronnych – każdy będzie mógł sprawdzić w sieci, w którym szpitalu czeka się najkrócej.
Ma to służyć przede wszystkim wprowadzeniu jednolitych standardów obsługi na wszystkich SOR-ach w Polsce – zarówno jeśli chodzi o segregację, jak i zasady rejestracji. Jeżeli pacjent trafi na oddział o własnych siłach, otrzyma numerek, a w ciągu maksymalnie kilkunastu minut także opaskę z kolorem określającym, jak pilny jest to przypadek, oraz informację o przybliżonym czasie oczekiwania na przyjęcie.
Reklama
Obecnie system jest testowany w sześciu placówkach. Do lipca miało być włączonych do niego kolejnych 76 SOR-ów, a docelowo, do końca przyszłego roku – wszystkie 232 oddziały ratunkowe w kraju.
Kwestie związane z jego wprowadzeniem zostały uregulowane w ustawie z 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 399). Jednak skierowany właśnie do konsultacji projekt ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw zmienia niektóre z tych zapisów. Zdecydowano się bowiem na wprowadzenie dodatkowego okresu przejściowego na wdrożenie systemu. SOR-y w szpitalach podległych ministrowi, uczelniom medycznym lub samo rządom województwa będą miały na to czas do 1 października br., a pozostałe – do 1 stycznia 2021 r. Zmiana jest odpowiedzią na postulaty lecznic, które muszą dostosować warunki organizacyjne na swoich oddziałach.
Jednocześnie projektowana nowela umożliwi ministrowi zdrowia finansowanie wydatków związanych z utworzeniem i wdrożeniem systemu we wszystkich SOR-ach jeszcze w bieżącym roku.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji