Nie jest prawdą, że "NFZ jest winny szpitalom setki milionów złotych” za leki podawane pacjentom w programach lekowych – podkreślił w środowym komunikacie Narodowy Fundusz Zdrowia.

"Gazeta Wyborcza" podała w poniedziałek, że "NFZ jest winny szpitalom setki milionów złotych za leki, które podają najciężej chorym pacjentom" oraz że niektóre szpitale muszą wstrzymać leczenie. "Teoretycznie nie powinno być problemu: leki stosowane w programach lekowych i chemioterapii są finansowane przez NFZ bez limitów. W praktyce fundusz nie płaci albo płaci z drastycznym opóźnieniem" – podnosiła "GW".

Tego samego dnia prezes NFZ Andrzej Jacyna, odnosząc się do doniesień medialnych, mówił dziennikarzom, że rozliczanie umów w programach lekowych trwa, a skala zjawiska jest znacznie mniejsza niż podano w prasie.

W wydanym w środę – "w związku z doniesieniami medialnymi nt. pacjentów leczonych w ramach programów lekowych" - komunikacie NFZ wskazał, że "nie jest prawdą, że +NFZ jest winny szpitalom setki milionów złotych+ za leki podawane pacjentom w programach lekowych".

Fundusz akcentuje, że podobnie jak w latach ubiegłych, obecnie trwają w NFZ prace weryfikujące dane przekazywane przez świadczeniodawców, mające na celu rozliczenie tzw. nadwykonań. Planowany termin zakończenia prac i ostatecznego rozliczenia nadwykonań jest przewidywany na koniec pierwszego kwartału br.

W artykule "GW" opisano m.in. sytuację Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. NFZ zapewnia, że "Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ, tak jak i pozostałe oddziały wojewódzkie, zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami zapłacą szpitalom za przekroczenia w programach lekowych, tak, jak to było dotychczas".

W komunikacie NFZ podano, że "należy również podkreślić, że według danych przekazanych do lubelskiego OW NFZ przez Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie na listach oczekujących jest zgłoszonych nie 60, jak donoszą media, ale 3 pacjentów". Fundusz poinformował też, że według informacji przekazanej przez dyrektora lubelskiego OW NFZ, Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, zadeklarowała, że przejmie pacjentów oczekujących na leczenie w szpitalu SPSK4.

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał, że w 2018 roku na leki w programach lekowych oraz leki stosowane w chemioterapii wydał łącznie ok. 4 mld zł, tj. ok. 100 mln zł więcej niż w roku 2017.

Corocznie nadwykonania w umowach są rozliczane w terminie od 15 lutego do końca marca.