Wyższe wynagrodzenie za pracę w komisjach lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów, który został we wtorek skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

W projekcie proponuje się podwyższenie dziennych stawek dodatkowego wynagrodzenia dla przewodniczących komisji lekarskich w wysokości od 250 do 450 zł, dla lekarza wojewódzkiej komisji lekarskiej od 200 do 400 zł, dla sekretarzy komisji od 150 do 300 zł, a dla średniego personelu medycznego od 130 do 300 zł.

Konieczność podwyższenia wynagrodzenia jest – zgodnie z uzasadnieniem projektu – podyktowana brakiem zainteresowania lekarzy i pielęgniarek pracą w komisjach lekarskich. Powodem mają być zbyt niskie stawki. Przewodniczący wojewódzkiej i powiatowej komisji lekarskiej otrzymuje obecnie za cały dzień pracy od 180 do 200 zł, lekarz komisji – 130 -150 zł, sekretarz – 100-120 zł, a pielęgniarka – 80-100 zł.

Reklama

Zdaniem autorów projektu wynagrodzenie dla lekarzy i pielęgniarek za pracę w komisjach są nieatrakcyjne. "Lekarz, będąc zatrudnionym na kontrakcie, otrzymuje wynagrodzenie około 9 tys. zł, a jego stawka dzienna wynosi ponad 400 zł. Natomiast lekarze specjaliści prowadzący prywatną praktykę lekarską w przychodniach lekarskich otrzymują wynagrodzenie około 50-70 zł za godzinę pracy" – czytamy w uzasadnieniu.

Utrzymanie dotychczasowych stawek stanowi – według uzasadnienia projektu – poważne zagrożenie i przesłankę "do załamania się systemu kwalifikacji wojskowej w państwie już w 2019 r."