Resort zdrowia chce zachęcić placówki medyczne do organizowania wspólnych postępowań na zakup leków i wyrobów medycznych – pod auspicjami NFZ. Szpitale obawiają się, czy nie utrudni im to funkcjonowania.
Grupowe postępowania zakupowe możliwe są już teraz – praktykowane są m.in. w podmiotach prywatnych, a także na poziomie samorządów, które tworzą spółki do obsługi swoich placówek. Również niektóre organizacje zrzeszające pracodawców medycznych starają się zapewnić swoim członkom taką usługę, przykładem może być Polska Federacja Szpitali. Zajmują się tym firmy wyspecjalizowane w organizacji zakupów oraz negocjacji warunków handlowych. Pozwala to na oszczędności, nie tylko finansowe. Często chodzi też o korzyści organizacyjne i logistyczne, które powodują obniżenie kosztów po stronie dostawcy, producenta i po stronie szpitala.
Teraz resort zdrowia wprowadza możliwość organizowania takich postępowań we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia. To rozwiązanie znalazło się w uchwalonej w piątek nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Dyrektor oddziału będzie mógł przekazać jednej placówce uprawnienie do organizacji zakupów leków oraz wyrobów medycznych dla placówek w regionie. Ministerstwo liczy, że dzięki temu uda się osiągnąć efekt skali, bo dziś grupowe zakupy wciąż nie są powszechną praktyką.