Uprawnienia pacjenta będą weryfikowane w momencie przyjmowania do realizacji zlecenia na wyroby medyczne. Obecnie potwierdza się je w chwili jego wystawiania oraz w dniu wydania wyrobu medycznego.
Zmiany takie wprowadzić ma projekt nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Resort zdrowia umieścił go w wykazie prac legislacyjnych rządu, zmiany planuje wprowadzić w pierwszym kwartale tego roku.
Nowela ma uprościć proces wydawania wyrobów medycznych (takich jak protezy, aparaty ortopedyczne, wózki inwalidzkie, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki czy sprzęt stomijny). Obecnie jest tak, że zlecenie, wystawione np. przez lekarza, należy potwierdzić w oddziale NFZ zgodnie z miejscem zamieszkania. Fundusz dokonuje weryfikacji na etapie jego wystawienia i potwierdza posiadanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na etapie jego realizacji. W tym celu niezbędna jest wymiana informacji pomiędzy Funduszem a placówką, która je realizuje. Zdaniem autorów projektu od momentu przyjęcia zlecenia do realizacji do wydania wyrobu medycznego upływa niekiedy dłuższy czas, co może rodzić „trudności praktyczne, w tym stan niepewności zarówno po stronie realizatora, jak i świadczeniobiorcy”. Dlatego proponują dokonywanie weryfikacji uprawnień w momencie przyjmowania zlecenia do realizacji. Podkreślają, że o takie zmiany apelowali pacjenci.
Projekt wprowadzić ma też zasadę, że zlecenia na wyroby medyczne są wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy, zamiast na okres realizacji, jak jest obecnie. Kluczowy bowiem dla oceny ważności zlecenia – jak tłumaczą autorzy proponowanej regulacji – będzie moment przyjęcia go do realizacji.
Ponadto w projektowanej noweli doprecyzowuje się, że w przypadku zleceń przysługujących comiesięcznie, świadczeniodawca (sklep lub apteka) przesyła do NFZ w pierwszym miesiącu realizacji zlecenia jego oryginał, a przy kolejnych realizacjach już tylko część potwierdzającą odbiór wyrobów medycznych.
Etap legislacyjny
Projekt umieszczony w wykazie prac legislacyjnych