Resort zdrowia przedstawił „Strategię Lekową Państwa na lata 2018-2022”. Eksperci mówią, że na razie to lista pobożnych życzeń.
Strategia określa, w jaki sposób mają być wydawane pieniądze i jakie działania podjęte, by poprawić sytuację pacjentów.
Główne cele strategii to: zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne, zapewnienie pacjentom bezpiecznych i skutecznych leków, szerszy dostęp do terapii, a także wzmacnianie i rozwój sektora farmaceutycznego w Polsce oraz wprowadzenie systemów informatycznych usprawniających funkcjonowanie służby zdrowia.