Jeśli szpital wypadnie z sieci, świadczenia wcześniej finansowane w ramach ryczałtu zostaną objęte odrębnym systemem – przewiduje nowy projekt resortu zdrowia.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz.U. z 2017 r. poz. 1225) została przygotowana na wypadek rozwiązania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z podmiotami działającymi w ramach sieci szpitali. Resort zdrowia poinformował nas, że dotychczas nie miały miejsca takie sytuacje, a nowe rozwiązania mają umożliwić właściwe reagowanie na tego rodzaju przypadki, które mogą zdarzyć się w przyszłości.
Reklama
Rozporządzenie określa, jakie procedury – ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego dostępu do nich – są finansowane ze środków wyodrębnionych z ryczałtu, który na swoją działalność otrzymują szpitale sieciowe. W tej grupie są m.in. świadczenia, do których są najdłuższe kolejki, jak endoprotezoplastyka, operacje zaćmy czy badania rezonansem magnetycznym, a także np. świadczenia związane z porodem i opieką nad noworodkami czy realizowane w szpitalnych oddziałach ratunkowych albo w izbach przyjęć.
W uzasadnieniu projektowanej nowelizacji podkreślono, że konstruując wykaz świadczeń wymagających odrębnego sposobu finansowania, należy mieć na uwadze, poza koniecznością zabezpieczenia odpowiedniego dostępu do usług medycznych, również zapewnienie stabilności finansowania systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Na podstawie nowych przepisów w przypadku rozwiązania umowy ze szpitalem sieciowym procedury dotychczas finansowane z ryczałtu byłyby rozliczane tak jak te z wykazu świadczeń odrębnie finansowanych.
Ze względu na potrzebę pilnego wprowadzenia tych rozwiązań resort chce, by nowe rozporządzenie weszło w życie dzień po ogłoszeniu.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji