Więcej punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zmiany w jej organizacji - to efekt wprowadzenia sieci szpitali, która będzie funkcjonować od niedzieli. Od 1 października nocnej i świątecznej opieki będzie udzielać 498 świadczeniodawców, o 79 więcej niż dotychczas.

Od niedzieli punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą organizować także placówki zakwalifikowane do I, II i III poziomu tzw. sieci szpitali. Dzięki temu zwiększy się liczba świadczeniodawców udzielających takiej pomocy - będzie ich 498, o 79 więcej niż dotychczas.

Zmianie mogą ulec przede wszystkim miejsca udzielania świadczeń. Listy nowych placówek, które od 1 października (od godz. 8 rano) będą przyjmować pacjentów w ramach nocnej i świątecznej pomocy medycznej są dostępne na stronach internetowych NFZ.

Te placówki medyczne, którym w sobotę wygasa umowa na realizację świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, będą czynne do godz. 8 w niedzielę. O tej samej godzinie świadczenia zaczną realizować nowe punkty nocnej i świątecznej pomocy medycznej.

Zasady korzystania ze świadczeń nie ulegają zmianie - w razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjent ma prawo udać się po pomoc do dowolnego punktu, który udziela świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od miejsca zamieszkania. Pomoc jest tam udzielana w dni powszednie od godz. 18 do godz. 8 rano oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

Utworzenie punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przy szpitalach ma pomóc w skróceniu kolejek w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych i Izbach Przyjęć, gdzie ciężko chorzy pacjenci wymagający szybkiej interwencji medycznej często musieli czekać w jednej kolejce z lżej chorymi, którzy nie zdążyli z wizytą u lekarza w swojej przychodni. Teraz osobom lżej chorym szpital zapewni pomoc w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej.

Przez cały najbliższy weekend do godz. 8 rano w poniedziałek pracownicy NFZ będą dyżurować pod specjalnymi numerami telefonów i udzielać informacji pacjentom. Wojewódzkie oddziały NFZ uruchomiły specjalne infolinie dla pacjentów ze swoich regionów. Numery telefonów znajdują się na stronach Funduszu.

O zmianach pacjentów informowano także m.in. poprzez ulotki, plakaty, ogłoszenia w lokalnych mediach. W niektórych kościołach wierni będą uprzedzani o zmianach w organizacji nocnej i świątecznej opieki medycznej podczas ogłoszeń parafialnych w czasie niedzielnych mszy.