Chorzy na stwardnienie rozsiane będą mogli zostać objęci opieką paliatywną – przewiduje nowe rozporządzenie, którego projekt skierowano do konsultacji. Umożliwi ono także pracę w hospicjach opiekunom medycznym.
Projekt zmienia rozporządzenie ministra zdrowia z 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz.U. poz. 1347 oraz z 2017 r. poz. 236) i dostosowuje przepisy dotyczące leczenia bólu do obowiązujących standardów.
Wprowadzone zostanie w tym celu nowe świadczenie: „Leczenie bólu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej za pomocą leków dostępnych w Polsce”. To jakościowy postęp, bo w obecnej wersji jest mowa o „leczeniu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia”, czyli schemacie stosowania leków przeciwbólowych opracowanym przez WHO ponad 30 lat temu.
Stwardnienie rozsiane zostanie włączone do wykazu nieuleczalnych chorób, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.
Na mocy nowych przepisów świadczeń opiekuńczych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej będą mogli udzielać opiekunowie medyczni. Mają pomagać osobom chorym i niesamodzielnym, zaspokajać podstawowe potrzeby, utrzymać aktywność społeczną oraz wspierać je w rozwiązywaniu problemów higieniczno-bytowych.
Projekt wprowadza również Kartę kwalifikacji do świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej pacjentów dorosłych jako narzędzie w pracy lekarzy.
Rozporządzenie ma wejść w życie 1 lipca 2018 r.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji