Pacjenci i lekarze złożyli wczoraj w resorcie zdrowia ‚‚Deklarację warszawską’’ dotyczącą niezbędnych zmian w psychiatrii.
Sytuacja w tej dziedzinie jest fatalna. Chorzy miesiącami czekają, by dostać się do lekarza specjalisty z kontraktem w NFZ, w efekcie u części stan tak się zaostrza, że wymagają dużo droższego leczenia szpitalnego. Część próbuje odebrać sobie życie (ponad 5,4 tys. udanych prób w 2016 r. wobec niecałych 4 tys. w 2011 r.). Pod względem liczby samobójstw mamy niechlubne trzecie miejsce w Unii.
Problem w dużej mierze mogłaby rozwiązać opieka środowiskowa, w miejscu zamieszkania chorego, ale wciąż nie ma ostatecznych decyzji, jak i kiedy miałaby być wdrożona. Nad osobnym modelem pracował resort zdrowia, nad innym NFZ, a pacjenci czekają. By zwrócić na siebie uwagę polityków, wymienić się wiedzą i doświadczeniami, zorganizowali w stolicy wielki Kongres Zdrowia Psychicznego. Na problem postanowiła także zwrócić uwagę Rada Dialogu Społecznego. 22 maja planowane jest spotkanie zespołu ds. zdrowia.