Sale operacyjne, porodówki, fantomy imitujące ciąże oraz różne schorzenia – takie wyposażenie mogą mieć centra symulacji medycznej, w których kształcić się będą pielęgniarki i położne.
Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs, w którym na takie centra przyzna w sumie 58 mln zł. Może za to powstać 30 ośrodków.
Reklama

Reklama
Chodzi o to, by zanim pielęgniarki zajmą się pacjentami, sprawdziły zdobyte umiejętności i wiedzę w warunkach jak najbardziej zbliżonych do realnej pracy. Dzięki zaawansowanym technologiom można przeprowadzić np. symulację porodu czy opieki nad pacjentami innych oddziałów szpitala. Elektroniczne fantomy reagują m.in. na podawanie leków czy decyzje personelu. Pracownicy medyczni bardzo je chwalą. – Kiedyś absolwentki liceów medycznych ćwiczyły na sobie wzajemnie, a potem wykorzystywały te umiejętności w praktycznej opiece nad pacjentami za ich zgodą. Obecnie taka forma mogłaby być powodem wystąpienia zdarzeń niepożądanych, a część pacjentów pewnie by odmówiła – wyjaśnia DGP Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Dlatego powstały nowoczesne technologie bazujące m.in. na fantomach, które kosztują jednak po kilkaset tysięcy złotych. – Można je programować w oparciu o różne jednostki chorobowe, co służy m.in. do rozpoznawania symptomów i objawów, stawiania diagnozy pielęgniarskiej i zaplanowania opieki – dodaje wiceszefowa izby. Podobne centra powstawały też dla lekarzy.
Pieniądze pochodzą z unijnego programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 r., z którego finansowane są m.in. inwestycje przyczyniające się do poprawy jakości nauczania praktycznego. Skorzystać z nich mogą placówki uprawnione do stacjonarnego kształcenia na kierunkach pielęgniarskich i/lub położniczych na poziomie studiów pierwszego stopnia. Kształcenie takie muszą realizować co najmniej od roku akademickiego 2013/2014.
Udział w projekcie umożliwi dostosowanie budynków oraz infrastruktury technicznej, zakup wyposażenia dydaktycznego, w tym nowoczesnych symulatorów medycznych. Do dyspozycji będą również środki na przeprowadzenie szkoleń dla wykładowców oraz pracowników obsługi technicznej, którzy zasilić mają Monoprofilowe Centra Symulacji Medycznych dla pielęgniarek i położnych.