Od 1 stycznia 2018 r. lekarze będą mogli wystawiać wyłącznie elektroniczne poświadczenia czasowej niezdolności do pracy. Nie poniosą jednak kosztu zakupu e-podpisu.
Z wyjaśnień otrzymanych przez DGP z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w wersji skierowanej do Sejmu zostały uwzględnione „postulaty środowiska lekarskiego oraz aktualne możliwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”. Polegają one na zastosowaniu nowego, prostszego sposobu uwierzytelniania elektronicznych zaświadczeń lekarskich.
Projektowane regulacje umożliwią wystawiającym zaświadczenie ominięcie barier związanych z trudnościami w obsłudze oraz dostępie do profilu zaufanego ePUAP. Medycy nie będą też musieli ponosić kosztów związanych z zakupem kwalifikowanego e-podpisu. Dodatkowo w wyniku wprowadzenia nowych regulacji zaświadczenie lekarskie będzie mogło być wystawiane w formie dokumentu elektronicznego podpisanego z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia (czyli gabinetu lekarskiego) oraz integralności danych. Taka forma będzie bezpłatnie udostępniana medykom przez ZUS.
Tym samym od 1 stycznia 2018 r. jedyną obowiązującą formą zaświadczenia lekarskiego, dokumentującego czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, będzie zaświadczenie lekarskie w formie e-dokumentu. Bezpośrednio z gabinetu lekarskiego trafi on do ZUS. Potwierdzenie niezdolności do pracy będzie możliwe także na podstawie wydruku zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie elektronicznej opatrzony podpisem i pieczątką lekarza. W sytuacjach, kiedy internet nie będzie działać lub też zwolnienie zostanie wystawione w czasie wizyty domowej, medyk będzie mógł wydać poświadczenie choroby na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego ZUS.
Jednocześnie przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zachowuje obecnie obowiązujący okres przejściowy, w którym dopuszczalne są obie formy zwolnień – elektroniczna i papierowa na druku ZUS ZLA. To zaś w praktyce oznacza, że papierowe zwolnienia na starych formularzach będzie można wystawiać wyłącznie do końca tego roku. Tym samym przez rząd została odrzucona propozycja lekarzy przedłużenia o rok ( do 2019 r.) okresu przejściowego umożliwiającego wystawianie zarówno papierowych, jak i elektronicznych zwolnień.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do Sejmu