O rok dłużej medycy będą mogli wystawiać zarówno papierowe, jak i elektroniczne zwolnienia. Dopiero od 1 stycznia 2019 r. będą one wydawane wyłącznie w formie elektronicznej.
Za 22 miesiące i 12 dni wszystkie potwierdzenia czasowej niezdolności do pracy będą trafiać do ZUS drogą elektroniczną. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz innych ustaw. Uwzględnia on uwagi zgłoszone w czasie konsultacji, a w tej chwili czeka na rozpatrzenie przez rząd.
ZUS pomaga