Amerykański gigant i jego model biznesowy, a także to, jak podchodzą do niego organy władzy na różnych szczeblach, idealnie pokazują podstawowy problem, jakim jest niedostosowanie prawa do dynamicznie zmieniających się realiów. Twierdzą tak Pracodawcy RP w opublikowanym właśnie stanowisku na temat Ubera.
Zdaniem organizacji (jednym z jej członków jest właśnie Uber Poland) mamy do czynienia ze zorganizowaną kampanią przeciwko spółce oraz współpracującym z nią kierowcom. A przecież działalność Ubera rewolucjonizuje albo co najmniej racjonalizuje rynek przewozu osób.
– Zastraszanie kierowców korzystających z platformy mobilnej amerykańskiego potentata, a także przeprowadzanie całkowicie nielegalnych „kontroli” przez urzędników gminnych to zwyczajny skandal i działanie wbrew literze, a tym bardziej duchowi prawa – twierdzi Arkadiusz Pączka, dyrektor centrum monitoringu legislacji Pracodawców RP.