12 stycznia zapadł kolejny, przełomowy wyrok wydany w wyniku postępowania sądowego, przeprowadzonego po złożonym sprzeciwie od wyroku nakazowego. Sąd orzekł o prawomocności wyroku nakazowego uznającego kierowcę Ubera za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, czyli wyświadczenia usługi przewozowej osób bez wymaganej licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Dotychczasowe 29 wyroków, orzeczonych przez krakowskie sądy wobec kierowców Uber w uproszczonym trybie nakazowym, w tym 8 prawomocnych – były kwestionowane (negowane) przez przedstawicieli Ubera w Polsce. Argumentacja była różna, ale przeważała ta, że są tylko wyroki nakazowe, wydane na podstawie dokumentów przedłożonych przez oskarżyciela publicznego (Urząd Miasta Krakowa), a od których zostały wniesione sprzeciwy i dopiero o wyrokach orzeczonych w wyniku zwyczajnego postępowania sądowego z udziałem wszystkich stron, czyli obwinionego wraz z reprezentującym go obrońcą oraz oskarżyciela publicznego i świadków – będzie można się do nich odnieść. Natomiast w kontekście wyroków, które się już uprawomocniły – tłumaczyli, że kierowcy Ubera zapomnieli bądź nie mieli świadomości, co do możliwości złożenia sprzeciwu.

Przypomnijmy także, że pod koniec ubiegłego roku zapadł inny, przełomowy wyrok orzeczony wobec kierowcy Ubera, bowiem został wydany w wyniku pełnego procesu sądowego. Jednakże wyrok ten nie jest prawomocny i służy od niego jeszcze apelacja.

W czwartek 12 stycznia przez Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrza, Wydział II Karny, zapadł pierwszy prawomocny wyrok orzeczony wobec kierowcy Ubera, wydany w wyniku postępowania sądowego. Na rozprawie stawił się obwiniony wraz z obrońcą oraz oskarżyciel publiczny. Jednakże do przewodu sądowego nie doszło, albowiem obrońca w imieniu obwinionego kierowcy Ubera wycofał sprzeciw od wyroku nakazowego. Tym samym Sąd orzekł prawomocność wyroku nakazowego, który uznał kierowcę Ubera za winnego wyświadczenia usługi przewozowej osób bez wymaganej licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Od wyroku tego – w odróżnieniu od wyroku z sprzed dwóch tygodni – nie przysługują już żadne środki odwoławcze i wszedł on do obiegu prawnego jako orzeczenie ostateczne.

Wyrok ten ma historyczny wydźwięk, bowiem stał się prawomocny z możliwym przeprowadzeniem postępowania dowodowego, z którego jednak obwiniony zrezygnował, potwierdzając tym samym, że zgodnie z obowiązującymi przepisów – kierowca Ubera powinien posiadać licencję i Sąd to właśnie potwierdził.

Zatem każdy odpłatny przewóz osób, bez względu na sposób zamówienia i realizacji tej usługi, a także metodę płatności za nią (np. bezgotówkową) – podlega ustawom: o transporcie drogowym, o podatku od towarów i usług w zakresie stosowania kas fiskalnych oraz o informowaniu o cenach towarów i usług.

W związku z powtarzającymi się nieprawidłowościami w zakresie przewozów osób, Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców zapowiada, że w celu zwalczania nieuczciwej konkurencji, w dalszym ciągu będzie sprawował na terenie Krakowa nadzór nad tą działalnością.

Wiesław Szanduła, Główny Specjalista w Wydziale Ewidencji Pojazdów i Kierowców