Pesie nie udało się wyjść na prostą, na co liczył przed rokiem jej prezes Krzysztof Zdziarski. Choć producent pociągów i tramwajów najgorsze lata ma już za sobą (w latch 2017 i 2019 r straty osiągnęły ponad 0,5 mld zł), to siódmy rok zamknął stratą. Według opublikowanego właśnie sprawozdania finansowego w 2021 r. wyniosła ona 73 mln zł, czyli niemal dokładanie tyle co w 2020 r. W sprawozdaniu kierownictwo firmy podkreśla, że w 2021 r. udało się zwiększyć z 5 mln do 37 mln dodatni wynik operacyjny EBITDA. Przychody ze sprzedaży pojazdów i usług osiągnęły 1,4 mld zł, czyli były o ok. 550 mln zł mniejsze niż przed rokiem.
Upaństwowiona w 2018 r. firma w ostatnim roku wciąż odczuwała negatywny wpływ pandemii COVID-19. Były zakłócenia w dostawach komponentów od zagranicznych kooperantów. Dodatkowo spółka okresowo borykała się ze zmniejszoną liczbą pracowników. Pandemia wywołała też zakłócenia w odbiorach, co przekładało się na realizację planów produkcyjnych.