Województwo śląskie przyjęło listy rankingowe projektów transportowych, które będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Lista obejmuje 20 projektów o całkowitej wartości 2,61 mld zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 1,9 mld zł.

"Ranking uwzględnia zakładaną kwotę dofinansowania przedsięwzięć, przy czym w przypadku projektów o najwyższym szacowanym koszcie przyjęto ograniczenie maksymalnego wsparcia. Zakwalifikowanie projektów na listy rankingowe oznacza, że wpisują się one w przyjęte kryteria, a ich przyszła realizacja będzie mieć kluczowy wpływ na rozwój województwa" - czytamy w komunikacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Wśród największych planowanych inwestycji znajdują się: budowa drogi wojewódzkiej Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez miasto Rybnik (szacunkowy koszt inwestycji ok. 560 mln zł), budowa trasy N-S w Rudzie Śląskiej łączącej Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4 (ok. 413 mln zł) oraz rozbudowa ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej – odcinek od węzła Komorowice do ul. Piastowskiej (ok. 276,7 mln zł).

Urząd informuje także, że na listę rezerwową trafiło 8 projektów, z czego największe to budowa drogi Głównej Południowej na terenie miast Rydułtowy, Pszowa, Wodzisławia Śląskiego oraz gmin Godowa i Mszany (ok. 900 mln zł) i budowa drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od włączenia do drogi krajowej nr 45 w Gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik (ok. 900 mln zł). Projekty uznane są za bardzo ważne, ale z uwagi na stan zaawansowania przygotowań istnieje zagrożenie osiągnięcia wskaźników w roku 2018. Z uwagi na wysokie koszty proponuje się podzielenie tych inwestycji na etapy .

Projekty drogowe realizowane w ramach wsparcia krajowego w ramach Kontraktu Terytorialnego obejmują 15 inwestycji, z czego największe to budowa autostrady A1 na odcinku województwo łódzkie – Pyrzowice (4 mld zł), budowa Drogowej Trasy Średnicowej Wschód etap I – w Sosnowcu i etap II – w Dąbrowie Górniczej (1,6 mld zł), budowa drogi ekspresowej S1 Pyrzowice – Bielsko-Biała (4,3 mld zł) oraz budowa drogi ekspresowej S46 między woj. opolskim a Częstochową (ok. 1,1 mld zł).

Wśród proponowanych do realizacji obwodnic miejscowości w ciągach dróg krajowych w ramach Kontraktu Terytorialnego znajduje się 7 inwestycji, z czego największe to: obwodnice Poręby i Zawiercia na DK 78 (ok. 550 mln zł), obwodnice Kroczyc i Pradeł na DK 78 (ok. 323,4 mln zł) oraz obwodnica Raciborza na DK 45 (ok. 293,4 mln zł).

Urząd Marszałkowski wymienia również 13 projektów linii kolejowych proponowanych do realizacji w ramach Kontraktu Terytorialnego, z czego największe to budowa połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej, odcinek Katowice – Pyrzowice (szacunkowy koszt całkowity ok. 1,2 mld zł), rewitalizacja i odbudowa linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie (331,8 mln zł) oraz rewitalizacja linii kolejowych Bronów – Bieniowiec – Skoczów – Goleszów – Wisła Głębce (172,4 mln zł).

Kontrakt Terytorialny jest umową pomiędzy rządem a samorządem województwa, który przewiduje najistotniejsze inwestycje z punktu widzenia rozwoju regionu i określa źródła ich finansowania obejmujące zarówno fundusze unijne, jak i środki krajowe.

Po przyjęciu Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Urząd Marszałkowski rozpocznie proces konsultacji dokumentu. Ostatecznie o przyznaniu dofinansowania na ścieżce pozakonkursowej zadecyduje przygotowanie projektu, w tym kompletna dokumentacja, warunkująca realizację przedsięwzięcia.