Konsorcjum z Salini Polska jako liderem oraz spółkami Impregilo oraz Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia jako partnerami zawarło z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowy na kontynuację budowy autostrady A1 Toruń-Stryków na odcinku Czerniewice-Odlion i Odolion-Brzezie oraz Brzezie-Kowal, poinformowała GDDKiA w komunikacie. Wartość umów to 450,24 mln zł brutto (odcinek Czerniewice-Brzezie) i 608,77 mln zł brutto (odcinek Brzezie-Kowal).

Prace na trzech odcinkach autostrady ruszą w II kwartale 2013 r. Na dokończenie inwestycji wykonawcy będą mieli 11 miesięcy na odcinkach Czerniewice-Odolion i Odolion-Brzezie oraz 12 miesięcy na odcinku Brzezie-Kowal.

"Kierowcy będą mogli pojechać tymi odcinkami kilka miesięcy wcześniej, bowiem zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji przetargowej oraz umowie, wykonawca jest zobowiązany udostępnić oba odcinki do ruchu odpowiednio po 8 i 9 miesiącach od podpisania umowy" - czytamy w komunikacie.

Przedmiotem pierwszego zamówienia była kontynuacja budowy autostrady A1 na odcinku Toruń-Stryków w tym budowa węzła Czerniewice - granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego, odcinka Czerniewice-Odolion o długości 11,5 km oraz odcinka Odolion-Brzezie o długości 23 km. Drugie zamówienie obejmowało odcinek A1 od węzła Brzezie (z węzłem) do węzła Kowal (bez węzła) o długości 29,5 km. Prędkość projektowa wszystkich odcinków to120 km/h, a docelowa liczba pasów to 6 (w pierwszym etapie cztery).

Reklama

Zgodnie z przedmiotem umowy, konsorcjum zrealizuje wszystkie niedokończone przez poprzedniego wykonawcę elementy drogi, tj. warstwy konstrukcyjne nawierzchni, prace na wiaduktach, węzłach autostradowych i drogach serwisowych oraz pozostałą część nasypów.

GDDKiA informowała wcześniej, że obecne zaawansowanie zrealizowanych robót na odcinku autostrady Czerniewice-Brzezie wynosi ok. 60% natomiast na odcinku Brzezie-Kowal ok. 50%.