Ministerstwo Transportu zapowiada, że niedługo zostaną ujawnione szczegóły dotyczące inwestycji na lata 2014-20. Chodzi zarówno o budowę dróg, jak i inwestycje kolejowe oraz morskie. Dokument zostanie skierowany do konsultacji społecznych.

Minister Sławomir Nowak ujawnił niektóre inwestycje drogowe, które w najbliższych latach mają być realizowane.

Jakie priorytety

Priorytetem jest domknięcie sieci dróg ekspresowych i walka ze zbyt dużym natężeniem ruchu. Planowane są między innymi nowe inwestycje w obszarze Warszawy, takie jak wylot na Marki.

Reklama

Ministerstwo chce też dokończy autostradę A1 w kierunku południowym, budowę nowych odcinków dróg ekspresowych S7 i S5 w okolicach Poznania i Wrocławia oraz S3 przy granicy aż do dojścia do Czech.

Ekspert transportowy Adrian Furgalski chwali plan przedstawiony przez ministerstwo, ale dodaje, że nie jest on pozbawiony wad. Jego zdaniem najbardziej rzuca się w oczy brak chęci dokończenia północnego odcinka drogi ekspresowej S5, czyli połączenia tej drogi z autostradą A1. Jego zdaniem należałoby tak planować inwestycje, by standard dróg na dużych odcinkach był jednakowo wysoki.

Ekspert dodaje, że budowę dróg w Polsce usprawniłyby zmiany w prawie o zamówieniach publicznych, tak, by kryterium najniższej ceny nie decydowało o wyborze wykonawcy. Zaznacza on, że jeśli nadal będziemy mieli do czynienia ze złą organizacją przetargów i budów, tempo inwestycji nie zwiększy się w porównaniu z latami 2007 - 2013.