Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał opinię w sprawie rumuńskiej aplikacji Star Taxi App. Zdaniem prof. Macieja Szpunara samo umożliwienie nawiązania bezpośredniego kontaktu klientów i kierowców taksówek za pomocą aplikacji elektronicznej stanowi usługę społeczeństwa informacyjnego. A to oznacza, że nie można w tym przypadku żądać spełniania wymogów np. związanych z licencjami taksówkarskimi czy pośrednictwa przy przewozie osób.
Wynika to jednak głównie z charakteru prowadzonej przez rumuński podmiot działalności, który nie przypomina w niczym modelu funkcjonowania takich firm jak Uber czy Bold. Bliżej mu raczej do Bla Bla Car.
Firma co prawda umożliwia wyszukanie i identyfikację kierowców taksówek, którzy mogą zrealizować przejazd, jednak nie przekazuje im zamówień i nie określa ceny kursu. Opłatę uiszcza się bezpośrednio u kierowcy taksówki po dojechaniu do celu.
Star Taxi App zawiera umowy o świadczenie usług bezpośrednio z kierowcami taksówek, posiadającymi zezwolenie na wykonywanie usługi przewozu taksówkowego, lecz ani nie prowadzi ich selekcji, ani też rekrutacji. Przedmiotem umowy jest udostępnianie tym kierowcom aplikacji komputerowej, smartfona, na którym zainstalowana jest aplikacja, oraz karty SIM z limitem danych w celu korzystania z aplikacji w zamian za stałą miesięczną opłatę.
Usługa, jaką oferuje Star Taxi App, odpowiada definicji usługi społeczeństwa informacyjnego
Pomimo to rada gminy Bukareszt przyjęła uchwałę, która rozszerzyła zakres obowiązku złożenia wniosku o zezwolenie na działalność „dyspozytorską” na użytkowników aplikacji komputerowych, takich jak Star Taxi App. Z powodu naruszenia jej postanowień na firmę została nałożona grzywna w wysokości 4,5 tys. lei (ok. 930 euro).
Zdaniem rzecznika generalnego TSUE nie ma żadnych wątpliwości, że usługa, jaką oferuje Star Taxi App, odpowiada definicji usługi społeczeństwa informacyjnego. Świadczy o tym to, że jest realizowana za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie odbiorcy usług. Co innego gdyby zarazem była nierozerwalnie związana z inną usługą, która stanowi usługę główną, np. przewozową. Wówczas, zgodnie z orzecznictwem TSUE, odpowiedź na pytanie zadane przez jeden z rumuńskich sądów byłaby przeciwna.
– Po pierwsze, Star Taxi App nie ma potrzeby zatrudniania kierowców taksówek, gdyż posiadają oni zezwolenia oraz dysponują niezbędnymi zasobami do wykonywania miejskich usług przewozu. Star Taxi App oferuje im jedynie swoją usługę jako uzupełnienie, pozwalające zwiększyć skuteczność świadczonych przez nich usług – czytamy w opinii prof. Szpunara. Jak zauważa rzecznik, z punktu widzenia właściciela aplikacji kierowcy taksówek nie są współpracownikami, tak jak są nimi kierowcy dla Ubera, ale klientami. Innymi słowy są odbiorcami usługi. – Po drugie, Star Taxi App nie sprawuje kontroli ani nie wywiera decydującego wpływu na warunki świadczenia usług przewozowych przez kierowców taksówek, swobodnie ustalających te warunki w granicach, które mogą zostać wyznaczone przez obowiązujące przepisy – zauważa rzecznik generalny.

orzecznictwo

Opinia rzecznika generalnego TSUE z 10 września 2020 r. w sprawie C-62/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia