Dopłaty do biletów ulgowych dla komercyjnych przewoźników autobusowych będą przez kolejny rok wypłacane na starych zasadach. Do końca 2020 r. przedłużono także działanie systemu zezwoleń na wykonywanie przewozów przez przewoźników autobusowych.
Zatwierdzona wczoraj przez rząd nowelizacja ustawy o publicznym transporcie drogowym to już trzecia z rzędu zmiana, która o rok odsuwa wejście w życie reformy przewozów. Ta zakłada m.in. przyznanie prawa do rekompensat za stosowanie ulg ustawowych tylko tym przewoźnikom, którzy podpiszą umowę z samorządami na wykonywanie przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego.
Rząd przyjął również nowelizację ustawy o transporcie kolejowym, która m.in. umożliwia samorządom województw realizowanie przewozów kolejowych dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa.
Etap legislacyjny
Projekty ustaw przyjęte przez rząd