Minister infrastruktury znowu odroczył stosowanie niektórych przepisów unijnego rozporządzenia nr 1371 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. W krajowych połączeniach kolejowych nadal nie trzeba będzie więc stosować np. art. 8 ust. 3 rozporządzenia, który wymusza na przewoźnikach i sprzedawcach biletów obowiązek przedstawienia informacji, takich jak ogólne warunki umów, rozkłady jazdy, informacje o dostosowaniu pociągu do potrzeb niepełnosprawnych, możliwości przewiezienia rowerów etc.
Unijne przepisy stanowią, że informacje te powinny być przedstawiane w sposób czytelny także dla osób niesłyszących i niewidomych. W tej też formie przedsiębiorstwa kolejowe powinny prezentować informacje dostarczane w pociągu, takie jak nazwa następnej stacji, informacje o opóźnieniach, możliwościach przesiadek etc.
Rozporządzenie ministra (Dz.U. z 2019 r. poz. 2330) zwalnia też przewoźników obsługujących krajowe trasy z korzystania z komputerowego systemu informacji i rezerwacji w transporcie kolejowym (KSIRTK). Zawiera on informacje o połączeniach kolejowych, takich jak rozkłady jazdy, dostępność miejsc, opłaty i warunki specjalne, dostępność pociągów dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej.
Wszystko dlatego, że zarządcy stacji, przewoźnicy kolejowi i wykonujący krajowe połączenia pasażerskie nie byli w stanie dostosować do wczoraj całości taboru do przekazywania informacji dostosowanej do potrzeb osób z upośledzeniem słuchu i wzroku oraz zapewnić dostępność wszystkich stacji, peronów, taboru i innych pomieszczeń (np. kas biletowych) dla osób z niepełnosprawnością i o ograniczonej sprawności ruchowej.
Pierwotnie przepisy unijnego rozporządzenia miały zacząć obowiązywać w życie w 2014 r., ale zostały odroczone do 3 grudnia 2019 r. Tego dnia wejdzie jednak w życie rozporządzenie, które znów przesuwa konieczność spełniania unijnych przepisów do 4 grudnia 2024 r. Chyba że zostaną odroczone po raz czwarty.
Etap legislacyjny
Dziś wchodzi w życie