Ministrowie transportu państw UE wypracowali w poniedziałek porozumienie w sprawie reformy praw pasażerów kolei. Zyskać mają przede wszystkim osoby niepełnosprawne. Zharmonizowane mają zostać przepisy dotyczące klauzuli siły wyższej, zwalniającej z konieczności odszkodowań.

"Projekt, który dziś jest omawiany, znajduje akceptację, bo przede wszystkim wpisuje się w politykę tych państw UE, które widzą w przebudowie kolei przyszłość. Polska jest w tym liderem" - powiedział PAP i TVP w Brukseli szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Propozycja, którą zajmowali się ministrowie, zmienia rozporządzenie z 2007 r. mające zastosowanie do krajowych i międzynarodowych przewozów i usług kolejowych.

Państwa członkowskie zgodziły się co do określenia obowiązków, związanych ze świadczeniem usług transportu kolejowego osobom niepełnosprawnym lub o ograniczonej możliwości poruszania się. Chodzi m.in. o przypadki, kiedy na stacjach nie ma pracowników, a pociągi nie mają personelu towarzyszącego.

Nowe przepisy mają też zapewnić dostarczanie informacji na temat praw pasażerów, np. na bilecie będzie obowiązek umieszczenia streszczenia praw pasażera; jeżeli nie jest to możliwe, będzie obowiązek poinformowania go w inny sposób.

Rozporządzenie ma też wyjaśnić zasady dotyczące odszkodowań za utratę lub uszkodzenie sprzętu ułatwiającego poruszanie się. Nowe przepisy mają być stopniowo rozszerzane na określone usługi krajowe, które państwa członkowskie mogą obecnie zwalniać z przepisów, w szczególności, kiedy w grę wchodzi obowiązek użyteczności publicznej.

Stolice będą nadal mogły przyznawać zwolnienia, np. w odniesieniu do usług miejskich, podmiejskich i regionalnych, jednak nie do usług dalekobieżnych.

Stanowisko wypracowane przez ministrów mówi też o klauzuli siły wyższej. "Przedsiębiorstwa kolejowe nie będą musiały wypłacać odszkodowań za opóźnienia lub odwołania w sytuacjach, których nie dało się uniknąć, takich jak ekstremalne warunki pogodowe, poważne klęski żywiołowe lub osoby znajdujące się na torze. Zwolnienie nie będzie obejmowało strajków pracowników kolei" - podała Rada UE.

Zmiany w rozporządzeniu mają też zapewnić pasażerom łatwiejszy dostęp do informacji na temat wspólnych biletów. Jeżeli podróż będzie wymagać przesiadek, sprzedawca będzie musiał wcześniej poinformować pasażera, czy ma on wspólny bilet. Na biletach, które nie są wspólne, będzie musiała znajdować się wyraźna informacja w tej sprawie.

Nowelizacja ma też ułatwić przewóz rowerów pociągami, a także ustanowić ściślejsze procedury rozpatrywania skarg. Ostateczny kształt regulacji zostanie wypracowany w negocjacjach z udziałem Parlamentu Europejskiego.