Wymiana informacji o naruszeniach przepisów za granicą nie skutkuje masowym odbieraniem licencji.
Krajowy Elektroniczny Rejestr Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD) prowadzony przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) funkcjonuje od roku. Baza zawiera nie tylko informacje o wszystkich przewoźnikach, którzy mają zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego, ale też ewidencję poważnych naruszeń przepisów transportowych. Co więcej, stanowi też punkt kontaktowy służący do wymiany informacji między służbami kontrolnymi poszczególnych krajów członkowskich o stwierdzonych przewinieniach.

Gradacja naruszeń