Rząd zamierza powierzyć pobór opłat państwowemu organowi. To może narazić Skarb Państwa na odszkodowania dla firm, które od roku walczą o to zamówienie.
W listopadzie 2018 r. kończy się umowa z obecnym operatorem systemu e-myta, firmą Kapsch. Od prawie roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi postępowanie w sprawie wyboru nowego operatora. Miał on zająć się poborem opłat przez następnych sześć lat, czyli do 2024 r. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że postępowanie to zostanie unieważnione.
– Podjąłem decyzję, że od początku listopada 2018 r. te zadania będą realizowane przez państwowy podmiot, jakim jest Inspekcja Transportu Drogowego – zapowiedział ostatnio w „Wiadomościach” Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa.