Popierają cele KE: wzrost konkurencji, inwestycji oraz innowacji. „Jednak proponowane przez Brukselę środki nie tylko nie doprowadzą do ich osiągnięcia, ale wprost zagrożą konkurencyjnym warunkom prowadzenia działalności telekomunikacyjnej” – czytamy w liście skierowanym przez KIGEiT do premiera.
Przedsiębiorcy podkreślają, że propozycje KE zmierzają do promowania przedsiębiorstw z największymi kapitałami w Europie. – Nastąpi to kosztem ograniczenia możliwości konkurowania lub nawet spowoduje wyeliminowanie z rynku mniejszych przedsiębiorstw – podsumowuje izba.