Polska nie ma narzędzi, które pozwalałyby na ocenę, czy firma dostarczająca chociażby elementy do budowy sieci telekomunikacyjnej nie jest kontrolowana przez obce państwo. Sytuację tę zmienić ma nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz prawa telekomunikacyjnego.
Formułowane przez niektóre państwa oskarżenia pod adresem Huaweia o szpiegowanie na rzecz chińskiego rządu pokazały, jak ważna jest weryfikacja zagranicznych firm. Nabiera ona szczególnego znaczenia w przededniu przejścia na technologię 5G. Tymczasem polska administracja nie dysponuje narzędziami, które by na to pozwalały. Zmienić ma to nowelizacja przepisów, która właśnie trafiła do wykazu prac legislacyjnych rządu.
„Narzędzia takie powinny pozwalać na ustalenie czy dostawca jest kontrolowany przez obcy rząd bez możliwości odwołania się do niezawisłego sądu; czy dostawca ma przejrzystą strukturę własności; oraz czy dostawca, w swojej historii, wykazywał się etycznym postępowaniem korporacyjnym oraz, czy podlega on porządkowi prawnemu, który zapewnia przejrzystość działalności firm” – napisano w wykazie.
Nowe przepisy pozwolą wpisywać firmy stanowiące zagrożenie dla polskiego cyberbezpieczeństwa na specjalną listę. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada także wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą musieli zgłaszać prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej zamiar zbycia infrastruktury telekomunikacyjnej, nawet tej, która nie ma statusu infrastruktury krytycznej. Jeśli właściwe służby specjalne uznają, że infrastruktura ta jest ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, to prezes UKE będzie mógł zablokować transakcję.
Nowe przepisy wprowadzą katalog środków ochronnych. Poza wspomnianym już wpisem na listę podmiotów stanowiących zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa przewidziano też ostrzeżenia (stosowane przed wystąpieniem incydentu) oraz środki zabezpieczające, które pozwolą nakazywać podmiotom określone zachowanie, wspierające obsługę incydentu krytycznego (np. zastosowanie procedur chroniących przed infekcją).
Projekt ma zostać przyjęty przez rząd w II kwartale tego roku.
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów