Gmina sama decyduje, które mieszkania komunalne przeznacza do wykupu oraz czy zastosuje bonifikatę przy transakcji. Uprawnienia gminy odnośnie do sprzedaży mieszkań komunalnych są szerokie.
Gminy mają prawo do:
● Podejmowania uchwał, w których zawarte są zasady wykupu mieszkań komunalnych. W poszczególnych gminach mogą być one różne.