Bartosz Marczuk Przekazywane drogą elektroniczną formularze o pomoc finansową będą w znacznej części wypełniane automatycznie, a nie przez rodziców. Nie będą też oni składać tak wielu zaświadczeń i oświadczeń.
Ministerstwo Rodziny chce rozwijać usługi elektroniczne dla osób korzystających ze świadczeń na dzieci, tak aby mogły łatwiej składać e-wnioski nie tylko o wsparcie z programu 500+. Co ich czeka w najbliższym czasie?
Przygotowujemy prawdziwą rewolucję, jeżeli chodzi o sposób komunikowania i obsługi klientów w całym systemie wspierania rodzin. Będzie ona miała miejsce na trzech poziomach. Pierwszy dotyczy możliwości złożenia e-wniosku o różne formy pomocy finansowej. Chcemy objąć tym rozwiązaniem pięć form wsparcia finansowego, tj. świadczenia rodzinne, becikowe, świadczenie rodzicielskie, świadczenie wychowawcze oraz kartę dużej rodziny.