OPŁATY Największe podwyżki opłat za wodę czekają mieszkańców Czempina, najniższe – Tarnobrzegu. Wzrosną one odpowiednio o 28,6 proc. i 11,9 proc. W Warszawie stawki będą wyższe o 18,3 proc., a w Gdańsku – o 14,2 proc.
Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie sprawdziła, jaki skutek dla mieszkańców przyniesie nowa ustawa – Prawo wodne, proponowana przez Ministerstwo Środowiska, którą jeszcze w tym miesiącu ma się zająć Rada Ministrów.
– Zmiany stawek opłat za korzystanie ze środowiska przewidziane w projekcie nowej ustawy spowodują drastyczny wzrost kosztów działalności wszystkich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, a w konsekwencji co najmniej kilkunastoprocentową podwyżkę stawek opłat za wodę, które dotkną nas wszystkich – ostrzega Dorota Jakuta, prezes IGWP.