2500 zł dla osoby samotnej oraz 1700 zł na osobę w rodzinie będzie wynosić kryterium dochodowe, od którego spełnienia będzie zależeć uzyskanie jednorazowego świadczenia pieniężnego związanego ze wzrostem rachunków za prąd.

Jego wprowadzenie zakłada ustawa z 23 maja 2024 r. o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym. Po tym, jak senatorowie przyjęli do niej 31 poprawek (większość z nich miała charakter redakcyjno-legislacyjny), ponownie trafiła ona do Sejmu, a posłowie nie zdecydowali się na ich odrzucenie. Zgodnie z przepisami ustawy wysokość bonu energetycznego będzie powiązana z liczbą osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego i ma wynosić od 300 do 600 zł. Natomiast gdy osoba ubiegająca się o jego przyznanie ma źródło ogrzewania, które jest zasilane energią elektryczną i zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, to kwota bonu będzie wyższa i w zależności od liczby członków rodziny wyniesie od 600 zł do 1200 zł.

Ustawa przewiduje, że wnioski o przyznanie bonu energetycznego będzie można składać od 1 sierpnia do 30 września w jednostce organizacyjnej gminy, która będzie wyznaczona do jego obsługi (w większości samorządów będą to ośrodki pomocy społecznej). Będzie to można robić w formie papierowej lub elektronicznej, za pośrednictwem platformy ePUAP lub aplikacji mObywatel. Na rozpatrzenie wniosku urzędnicy będą mieli 60 dni od jego złożenia, natomiast wypłata pieniędzy ma nastąpić niezwłocznie po jego przyznaniu. Tak jak w przypadku dodatku osłonowego nie będzie to wymagać wydania decyzji administracyjnej.

To, czy wnioskodawca spełnia kryterium dochodowe uprawniające do bonu, będzie weryfikowane na podstawie wysokości dochodów osiągniętych w 2023 r. ©℗