TEZA: Badając zasadność wprowadzenia ochrony akustycznej rada gminy powinna przeanalizować przeznaczenie każdego terenu wyodrębnionego w planie miejscowym. I wprowadzić tę ochronę wszędzie tam, gdzie wynika to z prawa ochrony środowiska. Nie można uzależniać decyzji o takiej ochronie od tego, czy jest ona konieczna dla „przeważającego rodzaju terenu”, bo stanowi to naruszenie przepisów.
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z 14 stycznia 2016 r. Sygn. akt II SA/Wr 738/15
STAN FAKTYCZNY